Voorzorgen Piercings

Voorzorgen piercings

VOORZORGEN PIERCING
•Personen die een piercing laten zetten, moeten, als ze een bloedinzameling doen melden dat ze een dergelijke ingreep hebben ondergaan, ook als het ornament al is weggenomen. Je kan geschorst worden als bloeddonor voor een bepaalde periode.
•Je wordt mondeling en bij deze ook schriftelijk geïnformeerd over de mogelijke ongemakken, risico’s en complicaties van de procedure.
•Wat is uw algemene gezondheidstoestand? Als u eventueel lijd aan één of andere slepende ziekte zoals diabetis, bloedanemie of iets dergelijks dan kan dat het genezingsproces grondig in de war sturen, in dit geval is het beter eerst met uw arts te overleggen of uw probleem voor te leggen aan ons. Indien u met een virale infectie (griep of andere) te kampen hebt of bezig bent met een antibiotica kuur is het beter ook even info te verstrekken bij uw arts (als je ziek bent, ben je meer vatbaar voor infecties omdat het immuunsysteem in de knoop ligt, kortom je lichaam kan het genezingsproces voor piercing dan moeilijker aan).
•Na de behandeling krijgt u nog eens schriftelijke en mondelinge informatie mee over de, zeer belangrijke, nazorg van de ingreep.
•Wij gebruiken bij NOOIT een subcutane verdoving (dit is enkel gebruikelijk voor medisch geschoold personeel). Dit is voor de professionals die geen medische opleiding hebben genoten, dus niet toegelaten. We gebruiken wel verdoving (anestetica) in spray-, gel- of crémevorm die aangekocht is in een Belgische apotheek en dus is toegestaan. (Eigenlijk spreken we hier van een oppervlakkige verdoving).
•Klanten onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen worden geweigerd voor een behandeling.
•Mogelijke risico’s en complicaties bij piercings:
* Pijn.
* Nabloeding, roodheid.
* Irritatie van de huid.
* Ontsteking.
* Littekenvorming (komt enkel voor bij slechtte verzorging of genezing van de piercing in kwestie, dit komt zelden voor bij mensen die de naverzorging respecteren).